Vấn đề về “bình đẳng giới” chưa bao giờ là gay gắt đến thế cho đến khi xem clip này. Quá bất công. Cần phải xem xét lại. Cùng xem video:

#1

Xem thêm:

#2

#3

Nguồn: KSĐP
xem thêm: