Thanh niên bán nước dừa thôi mà lằm căng đét khiến người đi đường xanh mặt. Xuống dắt xe vào uống nước vội. Cùng xem video:

#1

Xem thêm:

#2

#3

Nguồn: Vũ Hứa
xem thêm: