Những “cái đầu tiên” trên thế giới khiến bạn phải ngạc nhiên, từ con virus máy tính đến vụ tai nạn giao thông đầu tiên.

#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#15
#16
#17
#18
#19
#20
#21
#22
#23
#24
#25
#26

Nguồn: Odd me not